vieiros

Candidatura de património inmaterial galego-portugués

Un patrimonio para o futuro

A nosa cultura bota unha boa parte das súas máis vizosas raíces na tradicion oral. Fumos antes cultura oral que cultura letrada. O patrimonio cultural inmaterial é, de certo, un factor de dignificación, orgullo e marca de identidade de Galicia e Portugal. As nosas tradicións orais aleita o presente e, ao tempo, son unha garantía de futuro para a nosa identidade cultural. Son un patrimonio para o futuro. Se queres apoiar a pervivencia e enriquecementos do noso patrimonio cultural inmaterial e mais lograr o seu recoñecemento como Obra Mestra do Patrimonio Oral e Inmaterial da Humanidade por parte da UNESCO.

Únete a nós e asina o noso manifesto

Nome
Apelidos
Actividade
Lugar de residencia
Documento de identidade