Vieiros
'' AND activo='S' ORDER BY data2 ASC",$db); while($row=mysql_fetch_array($consulta)) { $conto[]=$row; } mysql_close($db); ?> 3){ ?> 6){ ?> 9){ ?> 12){ ?>
Necesariamente X
Vieiros e o escritor ourensán Camilo Franco organizan esta experiencia de literatura en rede en reflexión sobre o que é pornográfico.


Como funciona isto

Camilo Franco
Coidado coas mans
Houbo un tempo no que a sífile éra o destino dos poetas e houbo outro no que a pornografía era contracultura. Agora sífile é unha palabra de perfil baixo e a pornografía acampa como idioma en case tódolos mecanismos da sociedade. Non debería facer falta explicar que a pornografía é unha linguaxe que converte as obviedades en primeiros planos. A sociedade agora é así: cada vez menos palabras, cada vez máis tópicas. Entre os xogos de mans para distraer o respectable pola falta de ideas, a violencia dos silencios e a limitación da polisemia das palabras, vai resultar que, finalmente, o porno é a linguaxe canónica para este século... Continúacontinua">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">

">" width=80 height=60 border=1> ">