Letras 2002


Martin Sarmiento
•  Biografía
•  Axenda
•  Na web

Pola lingua que nos une
•  Concurso
•  Campaña
•  Escolma

Trebellas ou traballas
•  Por un vocabulario sexual galegoQuen é quen...
nas Portelas

Felipe Lubián. Procurador do PSOE nas Cortes de Castela e León e alcalde de Lubián. É o máis coñecido dos defensores do galego nesta comunidade autónoma por levar a Valladolid as reivindicacións lingüísticas das zonas estremeiras. Froito do seu traballo foi, entre outras cousas, a materia optativa de galego nestas zonas logo de que se modificase o artigo 4º do Estatuto, e tamén o ensino de galego na Escola de Idiomas de Ponferrada. No ano 2001 seguiu o ronsel do concello da Veiga do Valcarce (Bierzo) ao declarar cooficial o galego en Lubián, moción que nunca chegou a ter validez legal.

VieirosLetras 2002 


O galego exterior
Como vive o galego nas Portelas
Quen é quen no Eo-Navia
Quen é quen no Bierzo
Quen é quen no Val das Ellas

Vieiros As Portelas