Letras 2002


Martin Sarmiento
•  Biografía
•  Axenda

Pola lingua que nos une
•  O galego exterior
•  Concurso
•  Campaña
•  Escolma

Trebellas ou traballas
•  Por un vocabulario sexual galegoSarmiento na web

Proxecto Sarmiento. O Consello da Cultura Galega está a recuperar a obra completa do ilustrado galego, moita aínda sen publicar, a través deste proxecto, que consiste na dixitalización, transcrición e edición crítica das máis de 20.000 páxinas que se conservan de Sarmiento.

Campaña na rede a prol de Vilafranca. Case 1.500 persoas pedíronlle á RAG, antes de que ésta tomase unha decisión, que organizase os actos institucionais das Letras 2002 en Vilafranca, lugar de nacemento de Sarmiento. Manifesto, sinaturas e breve reseña sobre o galego fóra das fronteiras de Galicia.

Congreso sobre Frei Martín Sarmiento, que vai ter lugar do 23 ao 25 de maio en Pontevedra.

Letras Galegas. A Consellería de Cultura alberga na súa web unha pequena biografía, acompañada de candansúa imaxe, de todos os autores galegos aos que se lles adicou a festa do 17 de maio. Tamén de Sarmiento, claro.

Especial Letras 2002 da web da CRTVG. Vida, obra e bibliografía de Frai Sarmiento, axenda cultural e historia do Día das Letras.

DíadasLetrasGalegas.com. Nesta web recóllense as biografías e algúns fragmentos dos autores homenaxeados, desde a creación do Día das Letras Galegas no 1963. Tamén sobre Sarmiento.
VieirosLetras 2002