Vieiros
Letras galegas 2001


Eladio Rodriguez

Vida e escrita do funcionario municipal que se meteu a gardapalabras.A obra clave da lexicografía galega. Por Antón Santamarina


Diccionario de preferencias

Escolle a palabra máis xeitosa do galego, a máis fermosa, a máis importante... e mira as que lles gustan aos lectores e lectoras de Vieiros e aos famosos máis escolleitos.Diccionario de
ausencias

Seguro que coñeces unha palabra que non está en ningún diccionario... ¡envíanola! E bótalle un ollo ás que xa enviaron outros internautas.

Outros 17 de maio

1999
1998
1997
1996
Mil primaveras máis


Outras webs do Dia das Letras
Completísimo especial das Letras de Edicións Xerais.

Especial Eladio Rodríguez do portal CulturaGalega.org.

Especial 17 de maio da TVG.

Información sobre Eladio Rodríguez na web da Consellería de Cultura.

Necesariamente X

Vieiros e o escritor Camilo Franco propóñenvos unha experiencia de creación literaria. Non debería facer falta explicar que a pornografía é unha linguaxe que converte as obviedades en primeiros planos. A sociedade agora é así: cada vez menos palabras, cada vez máis tópicas. Nada mellor cás Letras galegas para cavilar e xogar coa importancia da obviedade.