Vieiros Enciclopedia Galega Universal ir indo

A Enciclopedia Galega Universal vista polos expertos


É a primeira Enciclopedia de carácter Universal integramente redactada en galego, cun contido de máis dun 40% de entradas de temática totalmente galega e un 60% de entradas de temática universal contempladas dende a perspectiva de Galicia.

Coñece a opinión dos expertos:

Vicente Araguas
Agustín Sixto Seco
X.L. Barreiro Rivas
Andrés Torres Queiruga
Basilio Losada
Ramón Villares
Xosé Ramón Barreiro Fernández
     Carlos Casares
Xosé Luís Méndez Ferrín
Francisco Fernández del Riego
Clodio González Pérez
Paulino Novo
Anxo Tarrío Varela


EGU


Característica xerais EGU | Máis información sobre a obra