Vieiros A Mesa galego.org


Manifestación 17 de maio do 2001
O GALEGO NO ENSINO, MATERIA PENDENTE


Manifesto

Cando comeza un novo século, a recuperación do idioma galego ten que pasar necesariamente por garantir que as novas xeracións o teñan como língua própria e habitual, sobre todo naqueles ámbitos de maior socialización.

É certo que durante os últimos cen anos, e máis aceleradamente nas últimas décadas, a transmisión interxeracional do idioma sofreu unha creba importante, que deu nunha preocupante desgaleguización nos sectores máis novos da nosa sociedade. De aí que a recuperación de usos sociais do galego precise máis que nunca apoiar-se nun ensino e un sistema escolar que fomenten a presenza da língua própria e, xa que logo, consigan que a xente máis nova incorpore o galego aos seus hábitos linguísticos, tanto orais como escritos.

Porén, a realidade que se vive hoxe no ensino no noso país non leva ese camiño, e en moi poucos centros o galego é algo máis que unha simples matéria de estudo, ben lonxe portanto de se converter na língua veicular do ensino.

Por parte do profesorado, do alunado e mesmo das asociacións de nais e pais teñen-se desenvolvido nos últimos anos diversas iniciativas dirixidas a avanzar na galeguización do ensino e a reclamar diante da administración que esta asuma as suas obrigas como tal, e articule medidas sérias en prol da nosa língua. As respostas desde a Consellaria de Educación da Xunta de Galiza, cando se deron, foron case sempre a destempo, carentes de planificación e rexeitando abordar de maneira conxunta coa comunidade educativa a posta en marcha de solucións reais para avanzar na normalización do galego no ensino.

A desídia da administración neste tema é tal que incluso non é quen de garantir o cumprimento da lexislación sobre a matéria, concretada no Decreto 247/1995 que desenvolve a Lei de Normalización Lingüística no ensino non universitário, un texto que aínda que tímido podia ser un ponto de partida interesante no actual momento, se se aplicase cunha vontade real e pondo os meios precisos para a dita aplicación. Un estudo feito no ano 1998 pola Consellaria de Educación revelaba, por exemplo, dados tan significativos como que só nun 30% das aulas de Educación Infantil e nun 17% nas de 1º ciclo de Primária se está a facer a lecto-escritura en galego ou que nun 46,3% das aulas de BUP e COU non se estaban a cumprir os mínimos de uso do galego que estabelece o Decreto 247/95.

Ademais da preocupación que produce a falta de resposta da Xunta de Galiza ante esta situación, non menos preocupantes resultan os esforzos do Governo do Estado por unificar os contidos de diversas matérias en detrimento dunha maior atención á realidade máis próxima ao alunado. Sen necesidade de desatender contidos de carácter xeral, resulta fundamental para o proceso de recuperación do uso do idioma que o ensino reforce o coñecimento da nosa história e da nosa cultura para dar-lles aos nosos alunos e alunas unha formación que lles permita entender o mundo desde a sua condición de galegos e galegas, algo co que parece non coincidir, por exemplo, o espírito da reforma das humanidades.

Diante desta situación, as iniciativas oficiais, lonxe de apostar por medidas de intervención directa, seguen a mover-se no plano da simple celebración arredor de efemérides simbólicas como o Dia das Letras Galegas ou o actual Ano Europeo das Línguas, que en nada contribuen a dinamizar o necesário -mais case inexistente- debate social sobre a recuperación da língua nos diferentes ámbitos da nosa sociedade. Por iso, máis que nunca, cumpre mobilizar as consciéncias do conxunto da sociedade galega en favor do obxectivo comun de avanzar na galeguización do ensino, unha tarefa urxente que non admite xa demoras se queremos que o noso idioma transite ao longo do novo século que acabamos de comezar.

A Mesa pola Normalización Lingüística, Bloque Nacionalista Galego, Comisións Obreiras, Confederación Intersindical Galega e Esquerda de Galicia,

Plataforma polo Ensino en Galego
(A Mesa, ASPG, CCOO, CIG, Nova Escola Galega e STEG)


Asinantes do manifesto:
1. ,
2. ,
3. ,
4. Álvarez Castro, David
5. Álvarez Fernández, Manuel
6. Álvarez López, Dani
7. Álvarez Martínez, David Ángel
8. Álvarez Rodríguez, Manuel
9. Álvarez Sanz, Antón
10. -1', 1
11. -1', 1
12. -1', 1
13. 1, -1'
14. 1, -1'
15. 1, 1
16. 1, 1
17. 1, 1
18. 1, 1
19. 51634, myyhncf
20. 76673, matt
21. 87182, horny
22. añon antelo, gonzalo
23. Abad Gómez, Daniel
24. Abalde García, Nuria
25. Abeijón, Inés
26. Abella Rei, Carmen
27. ABRAIRA SOBRADO, HENRIQUE
28. ACHA BOVEDA, Moncho
29. Adán Villamarín, M. do Carme
30. Agrelo Paz, Antonio
31. Agrelo Paz, Jurjo
32. além carbalhinho, francisco
33. Albar Peres, Fernando
34. Alejandre Fariñas, Rubén
35. alexandra, pacheco gonzalez
36. Alexandre Teixeiro, Lucia
37. Alix González de Vega, Sara
38. Almuíña Chorén, Francisco Xabier
39. Alonso, Patricia
40. alonso castro, maria dolores
41. Alonso Crespo, Victoria
42. Alonso García, José María
43. Alonso Perez, Begoña
44. Alonso Priegue, Xosé Ramón
45. ALONSO REGUEIRO, IOLANDA
46. Alonso Villaverde, Francisco
47. Alvarez Gonzalez, Anton
48. Alvarez Martínez, Francisco
49. Amaro Caamaño, Bráulio
50. Ameixeiras Novelle, Diego
51. Ameixeiras Novelle, Diego
52. AMENEIRO CALVO, TANIA
53. AMENEIRO CALVO, TANIA
54. ameneiros vilela, jose manuel
55. Ampuero i Gonzalvez, Oriol
56. Aneiros Díaz, Rosa
57. Aneiros Pereiro, Gabriel
58. António, Díaz Gómez
59. Antelo Pazos, Manuel
60. Araújo Fervenza, Esteban Paulino
61. Araúxo Rodríguez, Xosé Antón
62. Araúxo Souto, Diego
63. Araúxo Vilar, Alberte
64. Arenas Riveiro, Maria Belén
65. ares rico, ramon
66. Arias Chachero, Patricia
67. Arias Sánchez, Verónica
68. ARIAS VAZQUEZ, ELADINO
69. Avila Soto, Federico Elodio
70. AwdDmSeZsBouIPHe, muvMccpkcL
71. Bértola Rguez., Xurxo
72. Bértola Rodríguez, Xurxo
73. Bóveda Suárez, José Lois
74. Baños Campo, Xavier
75. Baños García, Xosé Manuel
76. Baamonde Silva, Xosé Manuel
77. Baldomir Pego, Xosé C.
78. Baleirón, Mónica
79. Baliñas Pérez, Santiago Manuel
80. Baliñas Pérez, Santiago Manuel
81. Baltasar Hormigos, Iria
82. Bao Abelleira, Xosé Antón
83. Barbosa Fernández, Xoán Carlos
84. barcia iglesias, xose
85. Barcia López, Xabier
86. Barcia Quintillan, Angel
87. Barrós Fachal, Rafael
88. Barrós Novo, Damián
89. BARREIRO, MALENA
90. BARREIRO CAJADE, ALONSO
91. Barreiro Díaz, Manuel
92. BARREIRO FERNANDEZ, SERVANDO
93. Barreiro Santos, Dolores
94. Barros Puente, Antonio
95. Basanta Cerezo, Pablo
96. Bastón Bacelar, María Mercedes
97. Bastón Meira, Rubén
98. Beceiro López, Gabriel
99. Beiro Oreiro, Antón
100. Belda Otero, Rosario
101. Bellido Rodriguez, Alberto
102. Benito i Bassas, Josep-Maria
103. Benito i Bassas, Josep-Maria
104. Bermúdez Blanco, Manuel
105. Bermúdez Montes, Mª Teresa
106. Bermúdez Santiago, Marta
107. Bermudez Calvo, Ana Belen
108. Bermudez Calvo, Ana Belen
109. BERMUDEZ VIVERO, XESUS
110. Bernárdez Rodríguez, Fernando
111. Bernardez, Santiago
112. BERNARDEZ SILVA, M.PAZ
113. BLANCO CARREIRA, NATALIA
114. Blanco Crespo, María
115. Blanco Crespo, Maria
116. Blanco Montecelos, Concha
117. Blanco montero, Xosé Ramón
118. Blanco Montero, Xosé Ramón
119. Blanco Muñoz, Joam Pedro
120. Blanco Pardo, Milagros
121. blanco saavedra, xose manoel
122. Bodega Pérez, Magoia
123. Borull, Anna Betlem
124. Boullón Agrelo, carlos
125. Boullosa Piñeiro, Xosé Rafael
126. Boullosa Rodríguez, David
127. Bouza Francisco, Ruvén (Director de Onda Nada 103.2 FM)
128. Bouzas Campos, Javier
129. Brañanoba Gallego, Esperanza
130. branco pinheiro, agustim
131. Bringas López, Ana
132. BRREIRO CAJADE, ALONSO
133. Bua Gonzalez, Xosé
134. Bugarín Táboas, Amandio
135. Bugarín Táboas, Amandio
136. bugeiro alonso, Xabier
137. Bugeiro de Frutos, Anxo
138. Cañás Horro, Carlos
139. Caamaño Lago, María Dolores
140. Cabanelas Fernández, Eladino
141. Cabrero Diego, Daniel
142. Cabrero Diego, Marcos
143. Cachafeiro Chamosa, Luis Carlos
144. Callón Torres, Carlos Manuel
145. Calvar Rodriguez, Edelmiro
146. calvelo moreira, laura
147. Calvo Silvosa, Anxo Ramón
148. Camba Sanmartín, Manuel
149. Camba Sanmartín, Xabier
150. Cameselle Martínez, Pablo
151. Campo Domínguez, Marica
152. Campos Agrelo, José Manuel
153. Campos Garrido, Adriàn
154. Campos Garrido, Carlos
155. Campos Toimil, Manuel
156. Campos Villar, Xabier
157. Cana Villar, María
158. Cancela Regueiro, Ángeles
159. Cancelas Costa, Xesús
160. Candela Iglesias, Hadrián
161. Candia Durán, Francisco Xosé
162. Carlos, Neira Cortiças
163. carlos, Rogerio Carlos de Almeida Barbosa
164. CARLOS, Rogerio Carlos de Almeida Barbosa
165. Carrón Curros, Xosé Senén
166. Carral Corbacho, Carme
167. Carral Vilariño, Emilio V.
168. Carreira Carballal, Miguel Anxo
169. Carril Castiñeira, Roberto
170. Carro Etchepare, Maria Dulce
171. Carrodeguas, Alexandre
172. Carvajal Campderrós, Rosa
173. Casás Aguin, Zaixega
174. casal lopez, jorge
175. Casal Pereira, Emilio
176. CASAL RODRIGUEZ, LOIS MARIA
177. Casas Arruti, Manuel
178. Casas Vales, Arturo
179. Castaño Hermo, José Carlos
180. CASTELO BRANCO DA COSTA, EDUARDO
181. CASTELO BRANCO DA COSTA, EDUARDO
182. Castiñeira Romar, Francisco
183. castiñeiras, sandra
184. castro arias, antonia
185. CASTRO BAÑOBRE, FRANCISCO
186. Castro Campos, Xosé Bernaldo
187. Castro Castro, Antón
188. Castro Castro, Antonio
189. Castro Martínez, Xavier
190. CASTRO PIÑEIRO, MANUELA
191. CASTRO TABOADA, EDUARDO
192. Castro Tarrío, Rocío
193. Cea Vázquez, Soqui
194. Cela Diaz, Rubén
195. Cereixo Silva, Amparo
196. Cerqueiro Landín, Román
197. Chao Gonzalez, Xose Lois
198. Chao Lolo, Celsa
199. Cheda Otero, Lucía
200. Chedas Hervés, Dores
201. Cibeira Badía, Xoán
202. cicarè-oleiro, juan pablo
203. Cid Fernández, Miguel
204. Cid Fernández, Xabier
205. Cifuentes Torres, Alberto
206. COLECTIVO LITERARIO, SACOU
207. Collazo Castro, Xosé
208. Collazo Pazó, Xoán
209. Constenla Bergueiro, Gonzalo
210. Cora Fernández, Natália
211. Corbacho Castro, David
212. Cordal Fustes, Xabier
213. Cores Allo, Fernando
214. Corral Iglësias, J.Alberte
215. Correa Piñeiro, Duarte
216. Cortiñas Pazo, Antonio
217. Cortizas Amado, Antón
218. Corzón Pérez, José
219. Costa, Abel
220. Costa Casas, Xoan
221. Costa Iglesias, Antonio M.
222. Costa Rodríguez, Carlos alberto
223. Costas Comesaña, Fernando
224. Costas Comesaña, Telmo
225. Costas Fernández, Concha
226. Costas González, Xosé Henrique
227. Costas Ruso, Susana
228. COSTOIA GAREA, MARIA XESUS
229. Couto Pedreira, Melba
230. Cuñarro Pintos, Fernando
231. Cuñarro Taboada, Celso
232. Cuba Cabana, Judit
233. Currás Peleteiro, Xosé Lois
234. curros novo, roberto
235. Díaz Pérez, Fco. Xavier
236. Díaz Prado, Senén
237. Díaz Rodríguez, Carlos
238. Díaz Valiño, Juan José
239. Dacosta Lago, Cándido
240. Dacosta Molanes, Beatriz
241. Davila Alonso, Xoán M.
242. de acordo, Non estou
243. de acordo, Non estou
244. de Castro García, Manuel
245. DE CASTRO GONZALEZ, FRANCISCO
246. de Francisco Guisasola, Alejandro
247. de la Fuente Rodríguez, Ana M
248. de la Fuente Subiela, Xosé Antón
249. De Prado Plumed, Jesús
250. del Caño, César
251. del Campo Escudero, Yolanda
252. Del Río Piñeiro, María
253. Diéguez Diéguez, Concepción
254. Diéguez Hermida, Ramón
255. Dias Diegues, Carlos
256. Diaz Garcia-Muñoz, Carolina
257. Diaz Goiriz, constantino
258. do Río Señarís, Xosé Antón
259. Docasar Areán, Miguel A.
260. Domínguez Gigirey, Ana María
261. Domínguez López, Elvira
262. Domínguez Portela, Mª Soraya
263. Domínguez Presa, Renato
264. Domínguez Salgado, Ana
265. DOMÍNGUEZ VILAR, PEDRO
266. Dominguez Carrera, isabel
267. Dominguez Estevez, Amadeu
268. Doporto Framil, Ana Mª
269. Doporto Framil, Manuel
270. Dos Santos Rodriguez, Antón
271. doval iglesias, lucia
272. Edreira Castro, Miguel
273. eiti rascame, ocarallo
274. Elorduy Vidal, Xoán
275. Esmorís Rei, Marcelino
276. Espiñeira García, Dosinda
277. Espiño Amil, Mercedes
278. Espiño Varela, Xesús
279. Espinosa Menor, Alexandre
280. Estévez Garrido, Víctor V.
281. estévez rodríguez, carlos
282. estévez rodríguez, carlos
283. Estévez Rodríguez, Carlos
284. Eyré Val, Xosé Manuel
285. Fajardo Otero, Lois
286. Farràs i Vidal, Guillem
287. Fco.Javier, Rey Gómez
288. Fco.Javier, Rey Gómez
289. Fdz. Laxe, Anxo Ramiro
290. Feijoo Ramos, Victor
291. Feijoo Rapela, Xerardo
292. Felip i Aced, Lluís
293. Felip i Aced, Lluís
294. Fernández, Mª del Carmen
295. Fernández, Mª del Carmen
296. Fernández Acevedo, Xesús
297. Fernández Bouza, Carme
298. Fernández Campos, Leonardo Enrique
299. Fernández Carballido, Xurxo
300. Fernández Concheiro, Carlos
301. Fernández Conde, Xabier
302. Fernández Ennes, Daniel
303. Fernández Escuredo, Antón
304. Fernández Estévez, Pablo
305. Fernández Expósito, Xoán Xosé
306. Fernández Fernándea, Laura
307. Fernández Fernández, Isaac
308. Fernández Fernández, Laura
309. Fernández Fernández, Sergio
310. Fernández García, Lola
311. Fernández González, Ruth
312. Fernández Iglesias, Miguel
313. FERNÁNDEZ IGLESIAS, PILAR
314. Fernández López, Mª Dores
315. Fernández Méndez, Alejandro
316. Fernández Méndez, Marco
317. Fernández Paz, Agustín
318. Fernández Pereiro, Paz
319. fernández Prieto, Lourenzo
320. Fernández Rellán, Luis
321. Fernández Rellán, Luis
322. Fernández Rodríguez, Alfonso
323. Fernández Salgado, Benigno
324. Fernández Suárez, Belén
325. fernandez, xesus oscar
326. fernandez alvarez, jose maria
327. FERNANDEZ FONTAO, FELIX
328. fernandez gomez, manuel
329. Ferrás Sexto, Ferrás Sexto
330. Ferrari Parcero, Pilar
331. Ferreira Amoedo, Marcos
332. Ferreira Golpe, Mariam
333. Ferreira Lorenzo, Francisco
334. Ferreiro Comesaña, Eduardo
335. Ferreiro Otero, J Luis
336. Ferreiro Rodríguez, Maribel
337. Ferreiro Rubianes, Carlos
338. Ferrer Moreira, Antonio
339. Ferro Castelo, Xosé María
340. Fidalgo Fidalgo, Ana
341. Figueiras Romar, Alvaro
342. Figueiredo Costa, Sara
343. Filgueira Vázquez, Xurxo
344. flor outeiro, vicente
345. Fontenla Aragunde, Juan Manuel
346. fontenla figueroa, luis
347. Forneiro Cruz, Remedios
348. FRAGA IRIBARNE, DON MANOLO
349. fraga iribarne, manuel
350. Fraga Martínez, María
351. Francisco Xosé, Queija Pérez
352. Franco Barros, Mario
353. Franco Sabarís, Javier
354. Freiría Figueiras, Manuel
355. Freire Casalderrei, Celestino
356. Fresco Barbeito, Xurxo
357. Friol Piñeiroa, Camilo
358. Gándara Salgado, Manuel
359. Góñez Silva, Mónica
360. Gómez Álvarez, Álvaro
361. Gómez Aldegunde, Luís
362. Gómez Fandiño, Xosé María
363. Gómez García, Anxo
364. Gómez García, Anxo Manuel
365. Gómez Guinovart, Xavier
366. Gómez Martín, Alba
367. Gómez Pato, Rosa Marta
368. Gómez Pato, Rosa Marta
369. Gómez-Chao, Andrés Xosé
370. Gómez-Chao Fdz., Andres
371. Galdo Regueiro, Pablo César
372. Gallardo Gallardo, Carlos
373. García Arias, Ana I.
374. García Caamaño, Francisco Alexandre
375. García Carballido, Xosé Lois
376. García Conde, Socorro
377. García Couso, Mª Isabel
378. García Gómez, Paula
379. García Gago, Margarita
380. García González, Esperanza
381. García Hernández, Maite
382. García López, María M.
383. García Martínez, Xosé Ramón
384. GARCÍA MEL, MANUEL
385. García Mosquera, Alberto
386. García Ramos, Óscar
387. García Romero, Guadalupe
388. GARCÍA ROMERO, ROXELIO XABIER
389. GARCIA FREIRE, MANUELA
390. garcia lago, manuel
391. Garcia Mendez, Manuela
392. Garcia Negro, Maria do Carme
393. Garcia Negro, Maria do Pilar
394. Garcia Novo, Xurxo
395. Garcia Parada, Eduardo
396. Garcia Parra, Célia
397. Garcia Rivero, Miriam
398. GARCIA ROMERO, WALDO
399. GARCIA SEIJAS, NILO
400. Garcia Sotelo, Christian F.
401. Garrido Filgueira, Uxía
402. Garrido Vilariño, Mª Belén
403. Garrido Vilariño, Xoán
404. Gende García, Marta
405. gil gago, felipe
406. Giménez Fernandes, Mauro
407. Giraldez Matinez, X.Miguel
408. Goikoa Otero, Mariano
409. Gomez Morigosa, Jose Ramon
410. GOMEZ RODRIGUZ " miño", XESUS
411. González, Óscar( Editor de Lantania.com)
412. González Albert, María
413. GONZÁLEZ ARES, JUAN
414. González Avión, Emilio
415. González Freaza, serxio
416. González Gato, Lucía
417. González González, Alberte
418. González González, Elena
419. González Guerra, Anxo
420. González Iglesias, Carmela
421. González Lousada, Francisco
422. González Martínez, Esther
423. González Núñez, Iolanda
424. González Pérez, Marcos
425. González Paredes, Francisco
426. González Pereiro, Neves
427. González Rivera, Xosé Manoel
428. González Torre, Mª Xesús
429. González Varela, Luis
430. Gonzalez Iglesias, David
431. Gonzalez Losada, Juan Vicente
432. Gonzalez Perez, Marcos
433. GORDO, CARLOS OSVALDO CATALOGNE
434. GORDO, CARLOS OSVALDO CATALOGNE
435. Grandío Araújo, Xabier
436. Grandal Montero, Gustavo
437. Granja Bargados, Alberto
438. Gregorio Vaqueiro, Xurxo
439. Gris Castro, Ramom
440. Guedes, Domingos
441. Gueimonde Canto, Ana
442. Guerreiro Muñoz, Branca Nazaré
443. Guerreiro Muñoz, Emilio
444. Guerreiro Muñoz, María
445. GUITIÁN MONTERO, MARUXA
446. Gutiérrez Soto, Xosé Lois
447. Hakli, Laura
448. Hermida Merino, Daniel
449. Hermida Pernas, Dolores
450. Hermida Pose, José Ramón
451. Hermida Ramon, Jose
452. Hortas Dacosta, Anabel
453. Hortas Dacosta, Iago
454. Iglesias Alonso, Beatriz
455. Iglesias Bastos, Guillermo
456. Iglesias Carreira, Emilio
457. Iglesias Díaz, Guillermo
458. Iglesias Diz, Xosé Manuel
459. Iglesias Gómez, Belén
460. Iglesias Gómez, Belén
461. Iglesias Pazo, Ledicia
462. Iglesias Rodríguez, Serxio
463. Iglesias Seoane, David
464. Iglesias Seoane, David
465. iglesias suarez, Xesus
466. IGNACIO, BLANCO BLANCO
467. Ignacio Costa, Guillerme
468. Igrexas Fernández, Xosé
469. Isasi Freire, Iago
470. Janeiro Pereira, Dario
471. Januth Xavier, Rafael
472. Jauhth Xavier, Rafael
473. José M., Rodríguez Alves
474. Julías Piñeiro, Alejandro
475. López Aira, Dionisio
476. López Amoedo, Alberto
477. López Bages, Mònica
478. López Calzada, Miguel
479. López Campo, Albano
480. López Carregal, Rodrigo
481. López Chapela, Rosana
482. lópez cordeiro, luís
483. López Díaz, Ruben
484. López de Castro Ruíz, Héctor
485. López Fernández, Francisco Manuel
486. López García, Francisco X.
487. LÓPEZ GARCIA, GABRIEL
488. López González, Alexandre
489. López Hermida, Xoan Carlos
490. López López, Begoña
491. López Martínez-Morás, Francisco A.
492. López Muñoz, Daniel
493. López Otero, Afonso L.
494. López Pereira, Rubén
495. López Ponte, Santiago F
496. López Prieto, Martín
497. López Santos, Cristina
498. López Trelles, Xosé Manuel
499. López Trelles, Xosé Manuel
500. L. DOBAO, X. ANTÓN
501. L. López, Marco
502. Lado García, Pedro
503. Lado Lago, Antón
504. Lado Zubiela, María Xosé
505. Lagarón Ron, Dolores
506. Lagares Diez, Xoán Carlos
507. Lago, Álvaro
508. Lago Casais, Manuel A.
509. Lago Lago, Antonio
510. Lago Lago, Filomena
511. Lago Leonardo, Xosé Lois
512. Lago Leonardo, Xosé Lois
513. Lago Leonardo, Xosé Lois
514. Lago Leonardo, Xosé Lois
515. lamas, xoan
516. Lamas Cancela, xoan manoel
517. Laporte, Yannig
518. Lariño Noia, Felipe Xosé
519. Latas Espiño, Ramón
520. León, Xoán-Carlos
521. Leboreiro, Rubén
522. Ledo Gavieiro, Jose Luis
523. Ledo Gutiérrez, Xosé Francisco
524. Ledo Patao, Xesús
525. Ledo Porto, Nancy
526. Legaspi Díaz, Francisco Xabier
527. Lema Costa, Alicia Ma.
528. Lema Costa, Alicia Ma.
529. Lemat García, Diana
530. Ligero Martínez-Risco, Pablo
531. Lijó Marcote, Tomás Bautista
532. Lima Medín, Xabier
533. lista morales, xoán carlos
534. Llópiz Pereiro, Fernando
535. Llovo Ortiz, María
536. lobato noreña, ines
537. Lois Silva, Servando
538. Lomba Alonso, Xan Lois
539. lonconao barahona, gonzalo
540. lopez cordeiro, luís
541. lopez lopez, manuel
542. LOPEZ MUÑOZ, DANIEL
543. LOPEZ PIÑEIRO, XESUS ANDRES
544. Lopo Casqueiro, Fátima
545. LORENZO GARCÍA, JOSÉ LUIS
546. Lorenzo Lorenzo, Albina
547. Lorenzo Ordonez, Maria Teresa
548. LORENZO PUIME, XOSE
549. Lores Insua, Francisco Xavier
550. Loureiro González, María
551. Lourenzo Varela, Xorxe
552. Lourenzo Vidal, Xosé Lourenzo
553. Lousada Valdés, Breixo
554. Louzao Outeiro, Miguel
555. Louzao Outeiro, Miguel
556. Luaces Fandiño, Fernando Evaristo
557. Luna Alonso, Ana
558. Lustres Palmeiro, Miguel Angel
559. Méixome Quinteiro, Carlos
560. Méndez Ares, Celestino
561. Méndez Fernández, Dolores
562. Míguez Nóvoa, Mª do Carmo
563. M. Fuentes, Manuel
564. Macías Cambra, Henrique
565. Maceiras, Flor
566. Maceiras Dosil, Mario
567. Magariños Costas, Celso Alberte
568. Magariños Iglesias, Lois
569. Magariños Moa, Isabel
570. Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel
571. Manso Carballo, Pedro
572. Marcos Fandiño, Alfonso
573. Marcote Suarez, Carlos Manuel
574. Mariño Balsa, Diego
575. Mariño González, Manuel
576. Mariño Ruíz, Xulio
577. Martín Lucas, Belén
578. Martínez Bengoa, María Xosé
579. Martínez Bouzas, Francisco
580. Martínez Contreras, Xabier
581. Martínez Costas, Iria
582. Martínez Del Valle, Mónica
583. Martínez Iglesias, Luís
584. martínez iglesias, luís
585. Martínez Morales, Xosé Alberto
586. Martínez Ojea, Xosé Manuel
587. Martínez Rodríguez, Cristina
588. Martínez Rodríguez, Esther
589. Martínez Rodríguez, Mª Matilde
590. Martínez Suárez, Javier
591. Martínez Taboada, Lois constante
592. Martínez Taboada, María da Concepción
593. Martínez Vázquez, Óscar
594. martinez francisco, brais
595. Martinez Jimenez, Roxelio
596. MARTINEZ LOPEZ, ALBERTE
597. Martinez-Romero Gandos, Xosé
598. Maside Rodríguez, Xulio
599. Matías Míguez, Antonio
600. Mateo Girón, Javier
601. Medín, Lima
602. Medina Navarro, Lucía
603. MEIJOME QUINTEIRO, MARÍA LUISA
604. MEIXOME QUINTEIRO, MARÍA LUISA
605. Meixueiro Rei, Miguel Anxo
606. Mendez Leis, Rafael
607. Mera De La Fuente, António
608. Mera Fernández, Eduardo
609. Mera Quintas, Xosé Eliseu
610. Mera Rodríguez, Manuel
611. Miguéns Ramos, Juan Luis
612. miguel pinillos, david
613. Miguens Pedrosa, Xose Manuel
614. Milleiro Fariñas, Celso
615. Milleiro Sánchez, Carmen
616. Milleiro Sánchez, Celso Xavier
617. Mirás Mouro, Marisol
618. Miramontes Castro, Margarita
619. MIRANDA RUÍZ, XOSÉ
620. Molares Posada, Modesto
621. Momán Noval, Alberte
622. Momán Noval, Edelmiro
623. Mon Rivera, Xesús
624. Montenegro Piñeiro, Sara
625. Montero Blanco, Xosé María
626. Montero Küpper, Silvia
627. Montero Sabín, Irene
628. Monteso Fernández, Raquel
629. Morán Fraga, César C.
630. Morais Fontenla, Inés
631. Moroño Arenas, Santiago
632. Mosqueira Sanchez, Iago
633. Mosquera Carregal, Xesús Manuel
634. Mouzo Lamas, Bernardino
635. Muínhos Sánchez, Adolfo
636. Muñiz Besteiro, Manuel
637. Núñez Losada, Xose Manuel
638. Núñez Singala, Manuel Carlos
639. negro romero, carlos
640. Nicolás Rodríguez, Ramón
641. Nieto Freire, Teresa
642. Nieto González, Julián
643. Nieto González, María Teresa
644. Nieto González, Paula
645. nito do bosque, elena
646. Nogueira Meixe, Xaime
647. Nogueira porto, Pablo
648. Noia Martínez, Anselmo
649. Novegil Souto, Mónica
650. Novegil Souto, Mónica
651. Novoa Casais, Carme
652. Novoa Torres, Marcelo
653. Nuñez Munáiz, Dolores
654. Nuñez Seixas, Xose Manoel
655. Nunes Garcia, Sérgio Alexandre
656. Ochoa Álvarez, Lola
657. Ogando, Iolanda
658. Ogando Caamaño, Antonio
659. Olveira Meleiro, Beatriz
660. Olveira Meleiro, María Xosé
661. Omil Expósito, Eva
662. Osorio Álvarez, David
663. Osorio Álvarez, Xabier
664. Osorio Fernández, Xosé Luís
665. Otero Amorín, Rosa
666. Otero Botana, Andrés
667. Otero Caminha, Xosé Luciano
668. Otero Díaz, Iria
669. Otero Domínguez, Antón
670. Otero Fernández, Xosé M.
671. Otero Fernández, Xosé M.
672. Otero López, Xesús María
673. Otero Pérez, Manuel
674. Otero Rodríguez, Mercedes
675. Oubiña Vázquez, Mariel
676. OUTEIRO GARCIA, José Manuel
677. Pájaro Abal, Carlos
678. pérez de lis martínez, e. elena
679. pérez de lis martínez, e. elena
680. Pérez Durán, Gabriel
681. Pérez Fernández, Emilio
682. Pérez Ferro, Alberte
683. Pérez Fra, Maria do Mar
684. Pérez Igrexas, Xabier
685. Pérez Landeiro, Antonio
686. pérez pereiro, marta
687. Pérez Rey, Federico
688. Pérez Rey, Federico
689. Pérez Rodríguez, Miguel I.
690. Pérez Sardiña, Xosé Manuel
691. pérez torrón, lorena
692. Pérez Varela, Carlos
693. Pérez Villalba, Marcos
694. Paños Rodríguez, Isabel
695. PACHECO GONZALEZ, ALEXANDRA
696. PACHECO GONZALEZ, ALEXANDRA
697. Padín Solla, Pedro Alberto
698. Pajas Ayer, Macías
699. Palacios Ramallo, Diego
700. Pampín Pampín, Uxía
701. Paradelo García, Maria
702. Paradelo Rodríguez, Fco. Xabier
703. Pardavila Fraga, Arturo
704. Pardo Amado, Diego
705. Pardo Domínguez, Silvia
706. Pardo Martínez, Xoán Carlos
707. Pardo Ríos, María
708. Paredes González, Xoán M.
709. Paredes Méndez, Xavier
710. PARTIDO COMUNISTA, DO POVO GALEGO
711. PASCUAL RODRÍGUEZ, Roberto
712. Patiño, Olga
713. Patiño Méndez, María Carmen
714. Patiño Pérez, Santiago
715. Pavón Reinoso, Miguel
716. Paz Neira, Xoan Manuel
717. Pazó, Noemí
718. Pazó González, Cándido
719. Pazo Blanco, Xavier
720. Pazo Blanco, Xosé Manuel
721. Pazo Couto, Francisco
722. Pazos Crespo, Manuel
723. Pazos García, Francisco José
724. pazos justo, carlos
725. Pazos Varela, Xosé Manuel
726. Pazos Vidal, Serafin
727. Pedreira Cabanas, Jorge
728. PEDREIRA MIRAS, XOSE ANTON
729. Pena Amarelo, Tomás
730. Pena Leira, César
731. Pena Leira, Lidia
732. Pena Presas, Montse
733. PENA SAMPEDRO, JOSE MANUEL
734. Penas Ares, Juan Pablo
735. Penas Roibás, Alexandre
736. Perdiz Suárez, Darío
737. Pereira Suárez, Alberto
738. Peres Lijo, Joao Manuel
739. Perez Froiz, Margarita
740. PEREZ PEREIRO, ELIGIO
741. Perez Recarey, Celestino
742. PEREZ VILALBA, XERMÁN
743. Pernas, Luisa
744. Pernas Lopez, Anton
745. Pernas Villar, Esperanza Rita
746. Piñeiro Chantada, Juan Ricardo
747. Picallo Fuentes, Martiño
748. Picallo Ramonde, Pedro
749. Picallo Ramonde, Pedro
750. Pichel Campos, José Ramom
751. pico puentes, maria nuria
752. Pino Ramos, Sara
753. Pintos Barra, Xoana
754. PITA GUTIÉRREZ, Juan Pablo
755. PITA PATIÑO, DIEGO
756. Platas Seixas, Carlos
757. Pomino, Natascha
758. Ponte Patiño, Pilar
759. Porras Bernárdez, Francisco
760. Porto, Xoán
761. Pose Rodriguez, Maria Pilar
762. pousada igrexas, oscar
763. Poza Magdalena, Ramon
764. Prado Cores, Montserrat
765. Prado Leira, Carlos
766. Prego Pico, María Xosé
767. Prego Teira, Maite
768. Prieto Alvarez "daFrieira", Fernam
769. PRIETO LEDO, MARGARIDA
770. Prieto Tojeiro, Ruben
771. puente martinez, xesus manuel
772. PUGA CARRERA, ESTEFANIA
773. Puga Vilaboa, Mónica
774. Queija Pérez, Francisco Xosé
775. Querol i Boira, Albert
776. QUEVEDO RODRÍGUEZ, MANUEL
777. Quintá Pájaro, Jose Jorge
778. Quintas Alborés, Elsa
779. QUINTIN, Erwan
780. Quiroga Díaz, Xabier
781. Ríos Torre, Miguel
782. Ríos Torre, Miguel
783. Rúa Rodríguez, M. Socorro
784. R. L., X
785. raña lama, román
786. Rabuñal Corgo, Henrique
787. Rama García, Antonio
788. Rama Lestón, Mercedes
789. Rama Maio, Iolanda
790. Ramil Ferreiro, Xosé
791. Ramos Penabad, Luis
792. Ramos Soto, Martiño
793. Rebolo Jul, Javier
794. Recarey Rendo, Celia
795. Redondo Barreiro, Martina
796. Refoxos Pérez, Xosé Lois
797. Regueira Leal, Belén
798. Regueiro Iglesias, Leandro
799. Regueiro López, Anxo
800. Rei Garcia, Francisco Xosé
801. REI MEIRAMA, XOSÉ MANUEL
802. reigosa cotelo, fidel
803. Reino, Luís
804. Reino González, Inma
805. REMISEIRO RIVAS, SILVIA
806. Rendo Martínez, X. Paulo
807. Requejo de Ozamiz, Nekane
808. Requejo Fernández, Jorge
809. REY, DAVID
810. Rey García, Carmen
811. Rey Tristán, Xosé Ramón
812. reyes quintela, beatriz
813. rgJNmRtJUhQrIcDvYn, QSNCfnBbKXBk
814. Rial Aparicio, Ana
815. Rial Barreiro, Helena
816. Rial Vidal, Anxos
817. RIBADULHA PERES, ARMANDO
818. Ribao Fernández, Roberto
819. Ribas Fraga, Afonso
820. Rio Diaz, Raul
821. Riobó Pousada, Agustín
822. Riobó Pousada, Xaime
823. Rivas Conde, Filemón
824. Rivas Fernández, Xosé Luís
825. Rivas Gallego, Patricia
826. Rivas Rodríguez, Aitor
827. Rivas Troiteiro, Maria das Dores Lucia
828. RIVEIRA GOMEZ, Xóan L.
829. Riveiro Coello, Antón
830. rivero covelo, miguel
831. Rivero Rodríguez, Xoan Alberte
832. Roca Fortúnez, Belén
833. Rocamonde Gómez, Ramón
834. Rodríguez Álvarez, María Xosé
835. RODRÍGUEZ BAÑA, XURXO
836. RODRÍGUEZ CAMPO, María Sabela
837. Rodríguez Conde, Xosé Carlos
838. Rodríguez Fernández, Belén
839. Rodríguez Froján, Guillermo
840. Rodríguez Froján, Guillermo
841. Rodríguez Gómez, Francisco Xavier
842. Rodríguez Gavín, Santiago
843. Rodríguez González, Xose Manuel
844. Rodríguez Iglesias, Mar
845. Rodríguez López, Juan Carlos
846. Rodríguez López, Xulio
847. Rodríguez Novóa, Dolores
848. Rodríguez Orol, Ramón Xosé
849. Rodríguez Otero, Anabel
850. Rodríguez Pérez, Mª Aurelia
851. Rodríguez Pérez, Samuel
852. Rodríguez Parada, Raquel
853. Rodríguez Penas, Miguel
854. Rodríguez Polo, Xosé Ramón
855. Rodríguez Río, Xusto A.
856. Rodríguez Rodríguez, Alfonso
857. Rodríguez Rodríguez, Eloi
858. Rodríguez Rodríguez, Gonzalo
859. Rodríguez Rodríguez, Xurxo Xoan
860. Rodríguez Ruibal, Fátima
861. Rodríguez Ruibal, Fátima
862. Rodríguez Sánchez, Santiago
863. Rodríguez Vázquez, Mónica
864. Rodrigues Fagim, Valentim
865. Rodriguez Castro, Xesús
866. Rodriguez Gonzalez, Rafael
867. Rodriguez Gonzalez, Rafael
868. Rodriguez Otero, Luís
869. rodriguez pailos, beatriz
870. Román Losada, Francisco Xose
871. Romero, Daniel
872. Romero Marquez, Salvador
873. Roo Abril, Xabier
874. Rozados Lorenzo, Miguel
875. ROZAS NEIRA, JUAN-JESUS
876. ROZAS NEIRA, UAN-JESUS
877. Ruibal rodríguez, Xosé Antón
878. rules, alex
879. sánchez alegre, dores
880. Sánchez Gómez, Juan Carlos
881. Sánchez González, Ángel
882. Sánchez Pena, Xosé Maria
883. Sánchez Pereiro, Xosé Manuel
884. Sánchez Rodríguez, Mónica
885. Sánchez Sánchez, Anxo
886. Sánchez Tarrío, Ana Maria
887. Saavedra López, rafael
888. saco lopez, angeles
889. Salgado García, César
890. Salgado Tejido, xurxo
891. Salgueiro Salgueiro, Rosa
892. Salguero Lopez, Eduardo
893. salido mosquera, veronica
894. Salvado Gomez, Xoan Manuel
895. Sampayo, Antonio Carlos
896. Sampayo, Antonio Carlos
897. Sanín Mariño, Manuel
898. SANCHEZ BLAZQUEZ, XOSE(cONFEDERACION GALEGA DE AA.VV.)
899. Sande Muñiz, Xosé Luis
900. Sande Suárez, Xoán Xosé
901. Sanjurjo Sánchez, Margarita
902. Sanjurjo Sixto, Martín
903. Sanmatín Eirín, Iván Manuel
904. Santamarina Corral, Aldán
905. Santamarina Fernández, Antón
906. Santamarina Ríos, Cibrán
907. Santamarina Rios, Duarte
908. Santiago López, Ana María
909. Santorio Mscoso, Diego
910. Santos Ares, Alejandro
911. Santos Cabanas, Xosé Luís
912. Santos Garcia, Mercedes
913. Santos González, Francisco
914. Santos González, Iago
915. Santos Ledo, Alberte
916. SEARA FORMOSO, XOSE BIEITO
917. seco garcia, ursicino
918. Segade Buceta, Xosé M
919. Senra Gómez, Óscar
920. Seoane Suárez, Xoán Antón
921. Serantes Gómez, Mª Isabel
922. Silveira Rodríguez, Xosé Antonio
923. Silvosa Costa, Fco.Xosé
924. Simões, André Filipe
925. Sobral Gonzalez, Camilo
926. Sobriño Pérez, Mª dos Anxos
927. Soliño Díez, Santiago
928. Solla Portela, Miguel Anxo
929. Somoza Cayado, Antonio
930. Soneira Regueiro, Xurxo Amadeo
931. sotillo aragunde, angel amancio
932. Soto Bello, Xosé A.
933. Soto Boullosa, Sonia
934. soto mata, iago
935. souto castiñeira, fructuoso
936. Souto Maceiras, Paulo
937. Souto Pico, Manuel
938. Souto Rego, Xosé Lois
939. Souto Varela, Noelia
940. Suárez Bandín, Serxio
941. Suárez Blanco, Xosé Ramón
942. Suárez Fontes, Xulián Mateu
943. Suárez Fraga, Martiño
944. Suárez Groba, Mónica Beatriz
945. suárez martínez, rebeca
946. Suárez Pérez, Teresa Maria
947. Suárez Pereira, Maria Do Pilar
948. Suárez Romero, Antón
949. Suárez Villar, Nicolás
950. Subiela Pérez, Xaime
951. T. Pinheiro, Rosa
952. Tabarés Navarrete, Salvador
953. TABERNERO DOBAÑO, ANXO
954. Taboada Rivadulla, Luisa
955. talo, gonzalo lonconao
956. TARELA GONZÁLEZ, SOFÍA
957. TATO ARIAS, ANGEL
958. Teira Parada, Luis
959. Torné Saa, Xosé Maria
960. Tosar Pérez, Yolanda
961. Toullec, Enéour
962. Toural Quiroga, Manoel
963. Touriño Touriño, Vanesa
964. Traba Silva, Breogán
965. Trelles Sepulveda, Gladys
966. Tristán, Pancho
967. TUÑON SAAVEDRA, PILAR
968. ulisses, ulisses ramminger
969. ULTRA SUR, VIVA ESPAÑA
970. Uz Rodríguez, Gerardo
971. VÁSQUEZ FREIRE, XAVIER
972. VÁZQUEZ ARIAS, VICENTE
973. Vázquez Blanco, Mª Esther
974. Vázquez Blanco, Roberto
975. Vázquez Castro, Carolina
976. Vázquez Criado, Eva
977. Vázquez Gómez, Adriana R.
978. Vázquez García, Camilo
979. Vázquez González, Rut
980. Vázquez Grandal, Francisco Xosé
981. Vázquez Noguerol, Roberto
982. VÁZQUEZ PARDO, Xosé Lois
983. Vázquez Pereiro, Fco. José
984. Vázquez Pita, Abelardo
985. Vázquez Recarey, Susana Mª
986. Vázquez Rodríguez, Gonzalo
987. VALCÁRCEL RODRÍGUEZ, Daniel Xosé
988. VALCÁRCEL RODRÍGUEZ, Manoel María
989. VALCÁRCEL SÁNCHEZ, Xosé
990. Valcarcel Lopez, Xurxo
991. Valderrábano Vázquez, Fernando
992. valiña gutiérrez, rodrigo
993. valiño bouzas, eva
994. Valiño Ferrín, Isabel
995. Valinhas Bueno, Júrgio
996. valladares aljan, xoan xesus
997. Valverde Juncal, Miguel
998. Valverdo Otero, Alberto
999. Vaquero Quintela, Isabel
1000. Varela Aenlle, Carlos Xesús
1001. Varela Aenlle, Carlos Xesús
1002. Varela Cangado, Adrián
1003. Varela Pombo, Sonia
1004. Varela Prego, Alba
1005. varela salgueiro, dolores
1006. Varela Tasende, Jose Luis
1007. Varela Tasende, Jose Luis
1008. Varela Vázquez, Begoña
1009. Varela Vázquez, Begoña
1010. Varela Vázquez, Pedro
1011. Vazquez Garcia, Raul Xoan
1012. VAZQUEZ GONZALEZ, INES
1013. vazquez gonzalez, susana
1014. Vazquez SANTAMARIÑA, M Carmen
1015. vazquez troitiño, Francisco
1016. Veiga Díaz, Manuel
1017. Veiras Garcia, Xosé
1018. Veleiro Vidal, Alberto
1019. Velo Giao, Gregorio
1020. Veloso Troncoso, Santiago
1021. Ventas Perez, Andres
1022. Verdera Bellas, Adela
1023. Vergara Gómez, Pedro
1024. Vicente Alvarez, Marina
1025. Vicente Caneda, Xosé Emílio
1026. vicente lorenzo, serafin
1027. Vidal Carragal, Mª Carme
1028. Vidal Carragal, Mª Carme
1029. Vidal Fernández, Cristovo
1030. VIDAL GONZÁLEZ, MANUEL ALEJANDRO
1031. Vidal Meijón, Fernando
1032. Vieito Covela, Santiago
1033. Vigo Novo, Marcos
1034. Vijande López, Elena
1035. Vila Arias, Luís
1036. Vila bernal, Carlos Xabier
1037. Vila Rial, Susana
1038. Vilaboa Pedrosa, Clara
1039. Vilar Neves, Iago
1040. Vilaverde Santamariña, Beatriz
1041. Villanueva Amado, Alejandro
1042. Villar González, Miro
1043. Villar Moreno, Roser
1044. VILLAR RUIBAL, CARMEN
1045. Villarino Rego, Antonio
1046. vVXQUKKayV, dOjtDfgmmaFQidVM
1047. Xaneiro Caramés, Rafael
1048. Xavier, Rafa
1049. Xestido da Torre, Eloi
1050. Xoan Alberte, Rivero Rodríguez
1051. Xosé, López Tubío
1052. xosé antón, villaverde santamariña
1053. Yáñez Tortosa, Ester
1054. Zamora Cepas, Esperanza
1055. Zamora Cepas, Maria
1056. Zamora Cepas, Oliva Yaiza

 


Portada | Vieiros | galego.org | A Mesa