Vieiros
Necesariamente X
Vieiros e o escritor ourensán Camilo Franco organizan esta experiencia de literatura en rede en reflexión sobre o que é pornográfico.


Como funciona isto

Camilo Franco
Coidado coas mans
Houbo un tempo no que a sífile éra o destino dos poetas e houbo outro no que a pornografía era contracultura. Agora sífile é unha palabra de perfil baixo e a pornografía acampa como idioma en case tódolos mecanismos da sociedade. Non debería facer falta explicar que a pornografía é unha linguaxe que converte as obviedades en primeiros planos. A sociedade agora é así: cada vez menos palabras, cada vez máis tópicas. Entre os xogos de mans para distraer o respectable pola falta de ideas, a violencia dos silencios e a limitación da polisemia das palabras, vai resultar que, finalmente, o porno é a linguaxe canónica para este século... ContinúacontinuaAnda, mírame ós ollos
Anónimo
(17/05/2001)
Retrato do artista
Cheyenne
(21/05/2001)
Para os adentros
Xoacas
(22/05/2001)
Todo queda
xx
(24/05/2001)
Festina lente
Ram Om'nido
(25/05/2001)
Praza roxa
Lenning
(28/05/2001)
Camiños de ferro
Torvic
(29/05/2001)
Usos da lingua
Mandarina
(30/05/2001)
Sacar tallada
Minolles
(31/05/2001)
Musas foxen
Mariña Azul
(01/06/2001)
Das paredes
Tomás Turbado
(04/06/2001)
United colors
Carbet
(05/06/2001)
Rebelión das masas
Jorge Filgueira
(06/06/2001)
Chover para todos
Indigesta
(07/06/2001)
Reconstrucción da fantasía
BLANCOvsNEGRO
(23/05/2001)