Vieiros
Letras galegas 2001


Diccionario de preferencias
O Diccionario de Preferencias constrúese coas palabras preferidas de todos nós, as máis xeitosas, as máis fermosas, as máis importantes...

Esta proposta xorde a partir da iniciativa dos alumnos da Facultade de Xornalismo de Santiago e de Vieiros.

Podes enviar a túa palabra, coa que te identificas, para incluíla no Diccionario de Preferencias dos lectores e lectoras deVieiros.

Tamén podes ver as palabras que foron sendo seleccionadas por outros lectores e lectoras coma vós, e tamén as que escolleron diferentes personaxes públicos galegos.


Palabras preferidas:
' furabolos' = dedo índice/Agasallo | aixa/arco da vella | arquipiélago/Benquerido | Berce/Cómbaro | Cón/Cariños | caroso/chaparreta | chavaliña/Concordia | Consonte/Devalar | Devalo/Esbardallar | Esbruízo/Fechiña de viño | Fedello/Foucín | Fousiña/Ghallete | Gherla/Laio | lama/Liscante | Loaira/marcia | Marexada/Milladoiro | Millota/Onte | Orballar/Pateiro | Paxariño/Pote | Potiña/Retellar | Retranca/Siareiro | Silandeiro/Touro | Toxo/verdade | Verme/Xiz | Xoíiña/Zoco
Nome


e-mail


Lugar de residencia


PalabraLetras 2001 | Eladio Rodríguez | O Diccionario de Eladio | Outras homenaxes | Diccionario de ausencias | Necesariamente X