Vieiros
Letras galegas 2001


Diccionario de Ausencias
O Diccionario de Ausencias constrúese con todas aquelas palabras esquecidas dos diccionarios: as palabras vellas, as palabras extraviadas, as palabras modernas…

Esta proposta xorde a partir da iniciativa dos alumnos da Facultade de Xornalismo de Santiago e de Vieiros.

Podes enviar a túa palabra, coa súa definición, para incluíla no Diccionario de Ausencias dos lectores e lectoras deVieiros.

Tamén podes ver as palabras que foron sendo seleccionadas por outros lectores e lectoras coma vós, e tamén as que escolleron diferentes especialistas a petición dos alumnos de xornalismo.


Palabras ausentes:
Ábate/Barrica | Bataghada/Cartucho | Cavouco/despexo | devazón/Fanico | Ferrete/Ir a ruche | JAULLAS/Orellas = te-las orellas xuntas | Ortiga mansa/Pioura | pioura/piourar/Solear | Tó/Xardón | Xebrear/Zasquelostregar
Nome


e-mail


Lugar de residencia


Palabra


DefiniciónLetras 2001 | Eladio Rodríguez | O Diccionario de Eladio | Outras homenaxes | Diccionario de preferencias | Necesariamente X