Vieiros CiberLingua CiberRallie

CONCURSO-RALLIE

1. Poderán participar neste concurso todas as persoas que participen nas sesións Ciberlingua.

2. O concurso consistirá en responder en liña, cubrindo o correspondente formulario, a un total de 20 preguntas que se farán públicas nas páxinas de Vieiros, http://www.vieiros.com, nos días e horas que se fixen para as sesións.

3. Todas as preguntas do concurso baséanse na Guía de Recursos Ciberlingua.

4. Premiaranse ás tres persoas que no prazo máis curto de tempo e sempre antes de media hora consigan o maior número de puntos.

5. Os puntos outorgaranse en base ao seguinte baremo:
- Pregunta acertada, dous puntos positivos
- Pregunta non contestada, 1,5 puntos negativo
- Resposta equivocada, 1 punto negativo

6. A relación de premiados hase facer pública en Vieiros cando rematen as sesións Ciberlingua.

7. Os premios, a facer efectivos no cíber dende o que se participa no concurso ou no que estableza a organización de Ciberlingua, consistirán en:
- 1º premio, vale de 50 € en horas de navegación.
- 2º premio, vale de 25 € en horas de navegación.
- 3º premio, vale de 15 € en horas de navegación.
1.- ¿Que escritor galego, autor da novela que serve de guión para a última película de Xavier Villaverde, ten unha páxina persoal que conta cunha sección titulada "Botelha ao mar"?
1. Suso de Toro.
2. Gonzalo Navaza.
3. Manuel Rivas.

2.- ¿Dende cal destes enderezos podemos acceder á Biblioteca Virtual Galega promovida pola Universidade da Coruña?
1. http://www.bivirga.com
2. http://www.vivir-udc.es
3. http://bvg.udc.es/index.jsp

3.- ¿Quen é o autor do libro A luz dun soño e outros textos de cine editado polo Centro Galego de Artes da Imaxe?
1. Chano Piñeiro.
2. Pancho Casal.
3. Xabier Villaverde

4.- ¿En qué proxecto se inspira o "Proxecto Tomiño"? ¿Quen foi o creador dese proxecto e en que ano o creou?
1. Proxecto Gütenberg. Michael Hart. 1971.
2. Proxecto Digitalia. N. Negroponte. 1994.
3. Proxecto Galaxia Gütenberg. Tim Berners-Lee. 1992.

5.- ¿A opción "Cadoiro" en cal destas opcións da barra de navegación do Opera aparece?
1. Edición
2. Ver
3. Xanela

6.- ¿Cal é o URL exacto do xogo "O aforcado de San Xoán" aniñado no servidor da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria?
1. http://edu.xunta.es/xogos/aforcado/aforcado.html
2. http://edu.xunta.es/xogos/aforcado/aforcadosx.html
3. http://edu.xunta.es/xogosdxpl/aforcado/aforcado.html

7.- ¿En que enderezo encontramos a publicación dixital "Bravú"?
1. http://www.bravu.org
2. http://www.bravu.net/portadaprincipal/
3. http://www.bravu.com

8.- ¿En que data tivo lugar a presentación nacional de Ciberlingua?
1. 25 de setembro de 2001
2. 27 de setembro de 2001
3. 26 de setembro de 2001

9.- ¿Cales son os URLS dos promotores de Ciberlingua e da web oficial de Ciberlingua?
1. http://www.as-pg.com/, http://www.ferrol-concello.es/, http://www.concellopontevedra.es/, http://www.galego21.org/, http://www.vigoc.es, http://www.santiagodecompostela.org/, http://www.concelllodelugo.org, http://www.cig-ensino.org/, http://www.galego21.org/ciberlingua
2. http://www.as-pga.org, http://www.ferrol-concello.es/, http://www.concellopontevedra.es/, http://www.galego21.org/, http://www.vigoc.es, http://www.santiagodecompostela.org/, http://www.concelllodelugo.org, http://www.cig-ensino.org/, http://www.galego21.org/ciberlingua
3. http://www.as-pg.com/, http://www.ferrol-concello.es/, http://www.concellopontevedra.es/, http://www.galego21.org/, http://www.vigoc.es, http://www.santiagodecompostela.org/, http://www.concelllodelugo.org, http://www.cig-ensino.org/, http://www.galego-21.org/ciberlingua

10.- ¿Que imaxe se utiliza no web do Concello de Pontevedra para ilustrar a sección "Libro de visitas"?
1. Unha bandeira
2. Un barco
3. Unha campá

11.- ¿Que título ten a sección do web do Concello de Santiago dedicada a presentarnos a cidade de Compostela?
1. A dama que ía ao cibercafé
2. A cidade de Compostela
3. Compostela

12.- ¿Que canle, dedicada á ciencia, publica o "Boletín xeral de novas científicas", unha publicación integramente en galego?
1. CienciaNet
2. Cienciadivertida
3. Canalciencia

13.- ¿Albeida, o disco en solitario de Rodrigo Romaní, ten unha introdución dunha coñecida poeta galega que dirixe un importante programa radiofónico. ¿Cómo se chama esa poeta, cal é o programa que dirixe e cal é o URL da compañía para a que traballa?
1. Helena Romaní. "Palabras e música". <http://www.radiofene.com>
2. Ana Romaí. "Diario Cultural". <http://www.crtvg.es>
3. Sira Romaní. "Música e palabras". <http://radiofene.fene-concello.org>

14.- ¿En que ano se lanzou ao mercado a marca "Caramelo"?
1. 1984
2. 1983
3. 1985

15.- Se quero buscar un resumo sobre a orixe dalgúns apelidos galegos, ¿en cal destas páxinas o podo encontrar?
1. http://www.galego21.org/Apelidos/Portada2.htm
2. http://www.galego.org/Apelidos/Portada2.htm
3. http://www.amesanl.org/Apelidos/Portada2.htm

16.- ¿En qué emisora de radio colaborou Bieito Romero co programa "Lume na palleira"?, ¿A qué grupo musical pertence e cal é o URL da emisora e do grupo?
1. Radio Ruxe. Chouteira. <http://www.radioruxe.com e http://www.chouteira.com>
2. Radio Tres-Trevede. Milladoiro. <http://www.rne.es/radiotres/trevede/> e <http://www.milladoiro.com>
3. Radio Galega. Luar na Lubre. <http://www.crvtvg.es e http://www.luarnalubre.com>

17.- ¿Que podo encontrar no seguinte URL http://www.culturagalega.org/rcg/index.htm?
1. Un soportal dedicado á música e á radio
2. Textos
3. Imaxes

18.- ¿"Mares de Sinbad" é un web sobre.........?
1. Literatura
2. Ecoloxía
3. Política

19.- ¿En qué planeta vive Anamarciana?
1. Venus
2. Sexto A
3. Quintodereita do sistema bisolar

20.- De entre os promotores de Ciberlingua, ¿que Departamento de Lingua Galega ten páxina web?
1. O do Concello de Santiago
2. Os dos Concellos de Vigo, Santiago e Ferrol
3. O do Concello de Ferrol

 

Nome participante 
Ciber dende o que participa 
Localidade 
Organiza: Ciberlingua